Skip naar navigatie Skip naar inhoud

Cursuscatalogus

 
 
 
meer meer
 
 
 

Inleiding risicotaxatie en -management (e-learning)

Accreditatie: Verpleegkundig Specialisten register: 2 punten

Dit leertraject geeft een inleiding in risicotaxatie en risicomanagement. De deelnemer leert het belang van beide, hoe de relatie tussen beide zich verhoudt, welk doel ze hebben en welke rol hij en het team hierin spelen. Er is hierbij aandacht voor gewenste attitude, kennis en vaardigheden bij de deelnemer en het toepassen van de principes van het RNR-model.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: (regie)behandelaren
 • Vakgebied: Patientenzorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

2019 Wet verplichte ggz (e-learning)

Accreditatie: Verpleegkundig specialisten register: 4 punten, FzGPT: 4 punten; NVVP: 3 punten, NIP eerstelijns: 4 punten; Kwaliteitsregister Psychotherapie NVP: 2 punten, Kwaliteitsregister V&V: 4 punten

In deze online bijscholing kun je op een bijzonder praktische manier vanuit verschillende rollen ervaren wat de wet verplichte ggz inhoudt en welke stappen in het proces doorlopen moeten worden om tot een zorgmachtiging te komen. Na inschrijving dien je eventueel eerst een account aan te maken bij de GGZ Ecademy, volg de instructies op de schermen. Startpunt daarna is het Karakter Leerportaal.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: (regie)behandelaren
 • Vakgebied: Patientenzorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

5-steps fysieke 2-daagse basistraining

Accreditatie:
- SKJ (vanaf 2019): 14 punten- V&V - Reg. Zorgproffesionals (v.a. 19-2-2020): 12 punten 


Deze training is bedoeld voor nieuwe medewerkers (sociotherapeuten en pedagogisch medewerkers) binnen Karakter, die werkzaam zijn binnen een klinische setting en niet eerder geschoold zijn in fysieke technieken. Stagiaires mogen deelnemen MITS er plekken over zijn. 

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Agogische beroepen
 • Vakgebied: Patientveiligheid
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: 20-11-2020

5-steps fysieke opfris

Accreditatie:
- SKJ vanaf 2019: 3 punten
- VenV / Reg. Zorgprofessionals vanaf 19-2-2020: 3 punten 


Door de Corona crisis is fysiek trainen helaas niet mogelijk. Zodra dit wel mogelijk is, zullen we extra fysieke (opfris)trainingen plannen. 


De 5-steps fysieke opfristraining is -  2x per jaar -  verplicht voor medewerkers die werkzaam zijn binnen een klinische setting en die de 5-steps basistraining al hebben gevolgd binnen Karakter.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Agogische beroepen
 • Vakgebied: Patientveiligheid
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

5-steps preventieve (opfris)training - theorie - halve dag

Accreditatie:
- SKJ vanaf 2019: 3 punten
- VenV / Reg. Zorgprofessionals vanaf 19-2-2020: 3 punten


Deze 5-steps preventieve (opfris)training van een halve dag is bedoeld voor gezinsbehandelaren die ambulant werken, maar is tevens zeer aan te bevelen voor overige disciplines zoals managers en behandelcoördinatoren die kennis willen maken met de werkwijze vanuit 5-steps. 
In deze preventieve opfristraining worden alle relevante modellen en theorieën behandeld vanuit 5-steps en gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. We oefenen daarnaast met alle vaardigheden (behalve fysiek) en gesprekstechnieken die toepasbaar zijn op agressie en onveilige situaties in het werk. Binnen deze training word je extra toegerust om met agressie in je werk om te gaan.

 • Soort: klassikaal klassikaal
 • Doelgroep: Gezinsbehandelaren
 • Vakgebied: Patientveiligheid
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: 27-10-2020

ADHD en middelengebruik bij Adolescenten (e-learning)

Accreditatie: SKJ 4 punten (zelf opvoeren - bewaar of print ook het certificaat); NIP Eerstelijnspsychologen: 4 punten; NIP KJP: resp. 4 en 1 punten; Verpleegkundig Specialistenregister: 4 punten; V&VN: 4 punten; Registerplein: 4 punten.

De module “ADHD en middelengebruik bij Adolescenten“ is ontwikkeld door de GGZ Ecademy. Na inschrijving dien je eventueel eerst een account aan te maken bij de GGZ Ecademy via het Karakter Leerportaal. Volg hiervoor de instructies op de schermen (gebruik je Karakter e-mailadres). Startpunt is atlijd het Karakter Leerportaal. Klik op de titel voor meer informatie of om je in schrijven.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: Behandelaren
 • Vakgebied: Patientenzorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Agressiehantering en sociale veiligheid (e-learning)

Accreditatie: geen

In deze module wordt ingegaan op de verschijningsvormen van agressie zoals beschreven door Nico Oud in Agressie, effectief verplegen, handboeken voor evidence based verpleegkundig handelen.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: (regie)behandelaren
 • Vakgebied: Patientenzorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Ambulantisering basis en verdieping (e-learning)

Accreditatie: Voor de modules in dit traject is apart, dus stuk voor stuk, accreditatie verleend. Kijk op de website van de ggzecademy.nl voor de up to date informatie.

Ambulantisering is de term die wordt gebruik voor het afbouwbeleid van intramurale zorg. Maar ambulantisering is meer dan dat. Om intramurale voorzieningen te kunnen verminderen, moeten er alternatieven worden gevonden op het gebied van wonen, werk, inkomen, dagbesteding, sociale contact en zorg voor cliënten. Ambulantisering betekent met name een andere manier van kijken naar wat cliënten nodig hebben om een zo goed en normaal mogelijk leven te leiden.

In dit leertraject wordt ingegaan op de redenen voor ambulantisering, het geven van herstelondersteunende zorg, de veranderende rol van de helpverlener en tenslotte hoe te functioneren als professional in een ambulante setting.

Deze module bevat Flash.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: (regie)behandelaren
 • Vakgebied: Ambulantisering
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Angststoornissen (e-learning)

Accreditatie: V&V 2 punten; Registerplein: 3 punten

Bij veel verpleegkundigen en agogen van ggz-instellingen is nog niet genoeg kennis over angststoornissen. Hierdoor wordt deze stoornis vaak niet herkent en als het wel herkend wordt, kan er verkeerd worden gehandeld. De rode draad in dit leertraject is het aantonen van de verlammende werking van angst en hoe de professional hiermee om moet gaan.
 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: (regie)behandelaren
 • Vakgebied: Patientenzorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning

Autismespectrumstoornissen in de kinder en jeugdpsychiatrie (e-learning)

Accreditatie: SKJ 3 punten (zelf opvoeren - bewaar of print ook het certificaat); V&V 3 punten;

Deze module is ontwikkeld door de GGZEcademy, maar met medewerking van Karakter door Heddeke Snoek en Janne Visser. Na inschrijving dien je eventueel eerst een account aan te maken bij de GGZ Ecademy via het Karakter Leerportaal. Volg hiervoor de instructies op de schermen (gebruik je Karakter e-mailadres). Startpunt is atlijd het Karakter Leerportaal. Klik op de titel voor meer informatie of om je in schrijven.

 • Soort: e-learning e-learning
 • Doelgroep: (hoofd)behandelaren
 • Vakgebied: Patientenzorg
 • Prijs: € 0.-
 • Vanaf: Geen planning
1 2 3 4 5 6 7 8 9